Даска од керамички влакна

  • Даска од керамички влакна

    Даска од керамички влакна

    Плочите од керамички влакна се крути производи направени од керамички влакна кои се вакуум формирани со органски и неоргански врзива, со или без минерални полнила.Овие се произведени преку широк опсег на густини и прицврстувачи.Плочката се карактеризира со висока температурна стабилност, ниска топлинска спроводливост, изедначена густина и одлична отпорност од термички шок и хемиски напад.Тие можат да се користат како поединечна компонента на облогите на печката или како тврд слој за топла површина како резервна изолација.