Заптивка за хартија од керамички влакна

  • Заптивка од керамички влакна со висока температура за топлинска изолација

    Заптивка од керамички влакна со висока температура за топлинска изолација

    Обликот на керамичките влакна е идеален термоизолационен материјал кој е направен од огноотпорни керамички влакна Jiuqiang, со присуство на неоргански и соодветни органски врзива.Смесата се обработува со правосмукалка во даски или формирани форми кои одржуваат добра механичка сила по загревањето.Плочката од алуминиумски влакна може да се произведува со користење на четири основни типа на влакна: температура на класификација 1000°C, 1150°C, 1260°C, 1400°C.