Модул за керамички влакна

  • Модул за керамички влакна

    Модул за керамички влакна

    Модулот за огноотпорни керамички влакна е нов производ за огноотпорна облога со цел да се поедностави и забрза конструкцијата на печката и да се подобри интегритетот на облогата.Производот, чисто бел, со нормална големина, може директно да се фиксира на сидровата завртка од челичен лим од индустриска печка, со добра огноотпорна и топлинска изолација, што го зголемува интегритетот на огноотпорната изолација на печката и ја подобрува технологијата на облогата на печката.Неговата класификација температура (од 1050°C до 1600°C).